välkommen
Om Föreningen
Om Spelberoende
Kontakta oss/Hitta hit
Länkar
Gästbok
Vägen ut från ett spel, dataspel, köpberoende
och tillbaka till livet. . . .

Välkommen till Föreningen Spelberoende i Helsingborg


Spel har alltid lockat,fängslat och roat människor,även om spelformern och utbudet har förändrats.

Men spelet har en baksida som består av ökade insatser,skulder och lögner för familj och vänner.

DET KALLAS SPELBEROENDE.

Den som är spelberoende kan inte längre kontrollera sitt spelande,spelandet påverkar hela den beroendes liv,relationer,ekonomi och arbete.
Spelandet och jakten på pengar till spel dominerar tillvaron och man löper stor risk att hamna i brottslighet.

När är man beroende?
När spelet får konsekvenser för spelaren och anhöriga

En konsekvens för en person kan vara:
Att hon eller han inte förstår att spelet eller datorn tar stor del av dygnets 24 timmar

"Alla spelar ju någon gång!"
Ett vanligt uttryck och kan vara så, men missbrukaren lever i en ständig spänning och påverkas psykistk och fysiskt såväl som andligt.
Ett förfall av moral,etik och värderingar sker och ett ekonomiskt kaos uppstår.

ANHÖRIGA

Som anhörig märker man ofta att det sker en attitydförändring hos spelaren,oftast kommer den smygande.

Många gånger får man som anhörig ta emot lögner,undanflykter och bedrägerier från spelaren,kaos uppstår i hjärnan och man kan få svårt att hålla reda på vad som är sant och vad som är lögn.

Oftast känner anhöriga en stors skuld och skam över situationen och rannsakar sig själv med frågor som "År det mitt fel?", "Hade jag kunnat förhindra spelandet?"

Man vill hjälpa spelaren genom stöttning,låna ut pengar,lösa kniviga situationer eller liknande,men låter man inte spelaren ta konsekvenserna för sitt spelande så har man klivit in i ett medberoende.

Även den anhörige behöver hjälp och stöttning med att ta sig ur sitt beroende,lära sig ställa krav och sätta gränser,det är det bästa sättet att hjälpa sin spelberoende anhörig.

Ring oss för råd och stöd !!

Kriterier för spelmani

  • Tänker ständigt på spel
  • Behöver spela med allt större insatser för att nå önskad effekt
  • Misslyckas flera gånger med att kontrollera,begränsa eller sluta med spelandet
  • Rastlös eller irriterad under försök till begränsning/upphörande av spel
  • Använder spelandet som ett flyktmedel från problem och nedstämdhet,t ex hjälplöshetskänslor,skuld eller ångest
  • Spelar för att täcka tidigare förluster
  • Ljuger för nära anhörig,terapeuter och andra för att dölja vidden av spelandet
  • Har begått brott som t ex förfalskning,bedrägeri,stöld eller förskingring för att finansiera spelandet
  • Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation,anställning,utbildning eller karriärmöjlighet p g a spelandet
  • Litar på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell kris som uppstått som en följd av spelandet.

Har du svarat ja på 5 av dessa frågor,då har du spelmani

sluta spela

Maila oss
maila oss

Besöksadress :

Sensus studieförbund.
Billeplatsen 1
(bakom Mariakyrkan)Nationella Stödlinjen
020-81 91 00


tillbaka