Betfilter_News_Small_UK

k9-125x100-blue

Vi anhöriga/närstående får aldrig komma till tals…

I den debatt som råder kring spelberoende/missbruk så handlar det nästan uteslutande om beroendepersonen men väldigt sällan nämns vi anhöriga/närstående. Dock kvarstår faktum att runt en beroendeperson så finns det anhöriga/närstående som maka/make, barn, syskon, föräldrar och goda vänner som får lida p.g.a. den spelberoendes beteende.

Jag kan tala för egen del hur det är att vara anhörig, men jag har också under drygt fyra år träffat många anhöriga/närstående som beskriver en outhärdlig situation. Föreningen spelberoende har de senaste 19 månaderna anordnat möten för anhöriga/närstående varannan onsdag och där får vi anhöriga/närstående prata om hur vi mår, hur vi känner, vi kan öppna upp oss inför andra likasinnade.

Så fort man tar upp ämnet spelberoende och det uppfattas av de spelberoende som kritik eller anklagelse mot spelberoende då får man skit för det! Undrar bara varför, varför kan inte vi anhöriga/närstående diskutera ämnet utan att bli påhoppade? Lever inte vi i förhållanden med beroendepersoner? Drabbas inte vi av spelberoendet? Får inte vi komma till tals? Ska allting fokusera på och handla om beroendepersonen?

Många beroendepersoner menar på att de får leva med demoner, att de hela tiden utsätts för frestelser av spelbolagen att de har det svårt och visst jag håller med om detta. Det är inte lätt att vara spelberoende och försöka sluta när man söker hjälp för att sen utsättas för en massiv förföljelse av spelbolagen. Men hur tro ni beroendepersoner att vi anhöriga/närstående har det?

Tror ni att det är en dans på rosor för oss? Tror ni inte att vi också förföljs av demoner? Tror ni inte att vi mår dåligt när vi får bevittna era humörsvängningar er ilska och allt annat som följer i spåren?

I en debatt om spelberoende/missbruk ska man inte glömma att nämna oss anhöriga/närstående som också får lida p.g.a. att vi har en person vi håller av som mest troligt har spelat bort familjens pengar och i värsta fall familjens hem.

Så nästa gång ni ger er in i en hetsig diskussion tänk då på detta, personen ni är hetsiga mot och som ni anklagar för att inte vara förstående är kanske en anhörig/närstående som lever i sitt eget lilla helvete och inte får hjälp att ta sig ur det. Respektera andra så som ni vill bli respekterade och låt oss inte glömma att det är många som drabbas av att en person är spelberoende och att det handlar inte bara om den spelberoende personen

Dragan Klaric
Anhörig/närstående

Positivt belöningssystem för beroendepersoner

Föreningen spelberoende har beslutat att införa ett positivt belöningssystem för beroendepersoner som går i våra gruppmöten.

Belöningssystemet går ut på att man får en medalj efter att man varit spelfri i 1 månad, 3 månader, 6 månader, 12 månader, 18 månader och 24 månader. Tanken är att denna medalj ska finnas i den beroendes ägo som en påminnelse om var man varit och vart man är på väg.

Bilden visar dessa medaljer, men då de är helt nya och blanka så blir det svårt att ta en bra bild.

Vår förhoppning är att fler spelberoendeföreningar ska ta till sig detta belöningssystem.

Har ni frågor eller undrar över något då går det bra att kontakta Dragan Klaric 0735-13 51 89 dragan@ksbh.se

Föreningen söker sponsorer!

Vi vänder oss till företag, kommuner, myndigheter, övriga organisationer med frågan om det finns utrymme hos er att sponsra föreningen ekonomiskt eller på annat sätt?

Föreningen spelberoende Helsingborg är en ideell förening som vänder sig till spel, dataspel och köpberoende samt anhöriga/närstående. Vi erbjuder enskilda samtal och gruppsamtal med inriktning på beroendeproblematiken och anhöriga/närståendes situation. Vi anordnar föreläsningar som berör problematiken med spel, dataspel och köpberoende samt anhöriga/närståendes situation.

Vi bjuder in föreläsare som t.ex. skuld och budgetrådgivare, terapeuter med fler. Vi arbetar med att få till samarbete med kommuner, landsting/regioner, myndigheter, organisationer, andra spelberoende föreningar, svenska kyrkan, KRIS, kriminalvården, polisen, psykologer, psykiatriker, terapeuter och sjukvården.

Mycket av det vi gör kostar pengar och vår budget är inte obegränsad. Kommunalt bidrag erhålls men vi vill använda dessa pengar till gagn för föreningen. Just nu skulle vi behöva tre nya mobiltelefoner till resurspersonerna samt till föreningen sekreterare.

Ekonomiska bidrag tas också tacksamt emot och dessa pengar skulle oavkortat gå till gagn för föreningen så som föreläsningar, utbildningar, annonsering och medlemsvård.

Så läser ni detta och känner att detta är något ni skulle vilja sponsra då är ni välkomna att kontakta Dragan Klaric dragan@ksbh.se eller på telefon 0735-13 51 89

Alla bidrag tages tacksamt emot ”små sten bygger berg”

Bäste politiker i riksdag, landsting/region och kommun!

Bäste politiker i riksdag, landsting/region och kommun!

Detta brev vänder sig till dig politiker som sitter med makten att kunna göra förändringar i samhället.

Jag ska skriva om spel, dataspel och köpberoende samt anhöriga/närståendes situation något som du som politiker borde ta på absolut största allvar. Om du inte visste det så är spel, dataspel och köpberoende en sjukdom även om ni politiker inte ser det som så. Men ni är medvetna om att drogberoende/missbruk och alkoholberoende/missbruk är en sjukdom så då kan man undra varför vill ni inte se spel., dataspel och köpberoende som en sjukdom/missbruk?

Är ni medvetna om att antalet spelmissbrukare tros vara kring 100.000. Ytterligare 400.000 ses som riskspelare enligt Folkhälsomyndigheten och SOU 2015:34? Vår förening hade föreläsare på Rönnowska skolan den 23 april 2016 där man presenterade att 2-5% har ett spelberoende/missbruk och drygt 6% är i riskzonen för att bli spelberoende. Hur tro ni att denna statistik kommer att se ut om låt oss säga 5 eller 10 år? Det framkom också att medelålders kvinnor har blivit mer utsatta de senaste åren att människor med invandrarbakgrund har större benägenhet att hamna i ett spelberoende och att ungdomar dras in i detta med ett första steg i datorspel som sen eskalerar till spel om pengar.

Men detta hade ni politiker vetat om ni hade brytt er och satsat på förebyggande arbete!

Spelberoende/missbruk kommer att bli nästa stora folksjukdom om inget görs. Spelbolagen blir allt mer aggressiva i sin marknadsförening och denna marknad är totalt oreglerad då ni politiker sitter stilla i era stolar och gör inget! Ni vet väl om att spelberoende/missbruk klassas som en beroendesjukdom men att hjälp är svårt att få därför att kommuner, landsting och regioner bråkar om vem som ska betala behandlingen?

Min fråga till er är, hur vill ni att samhället ska se ut om låt oss säga 5-10 år?

Vi som dagligen ser konsekvenserna av spel, dataspel och köpberoende samt anhöriga/närståendes situation besitter erfarenhet och kunskap som ni tydligen inte är intresserade av, varför? Är det för att ni inte bryr er, eller är det så att ni inte ser det som ett problem då det är en dold sjukdom?

Hur skulle det vara om ni började prata med oss spelberoendeföreningar? Tog del av vår kunskap och vår erfarenht? Hjälpte oss att hjälpa er! Sitt inte där på kontoret och rulla tummarna gör något!

Gör som Helsingborg har gjort! I Helsingborg har socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman sett problematiken med detta beroende och bjöd in oss till möte igår den 1 juni 2016 och tillsammans med vice ordförande i socialnämnden och vice ordförande i föreningsutskottet satt de och lyssnade på det vi hade att säga!

Helsingborg är på språnget så varför tar ni inte efter Helsingborg?

Dragan Klaric
Sekreterare/resursperson
Föreningen spelberoende Helsingborg

Styrelsemöte den 15 juni

Den 15 juni är det styrelsemöte och ni som går i gruppmöten (spel, dataspel och köpberoende eller anhöriga/närstående) kan nu om ni vill inkomma med synpunkter, förslag eller idéer till styrelsen senast den 8 juni till dragan@ksbh.se så lägger vi upp det som ett ärende till dagordningen.

Med vänlig hälsning
Dragan Klaric
Sekreterare/resusrsperson

Föreläsning om bemötande

20160530_190241

Måndag den 30 maj 2016 anordnade föreningen en föreläsning på kvällen om bemötande. Hur man bemöts av andra och hur man bemöter andra. Till föreläsare bjöd vi in Mia Berglund från Anorexiapunkten Under föreläsningen så diskuterades också medberoende och möjliggörare vad är det och hur blir det så. Till denna föreläsning kom det 25 deltagare och intresset var stort för att diskutera de ämnen som dök upp. Föreningen kommer att utveckla ett samarbete med Mia Berglund så att våra deltagare som kommer till gruppmöten för spel, dataspel och köpberoende samt anhöriga/närstående ska kunna få terapeutisk hjälp om de behöver det. Om ni klickar på Anorexiapunkten så kommer ni direkt till Mias hemsida och där har ni hennes kontaktuppgifter om det är så att ni har frågor.

Bidrag

Ge ett bidrag till föreningens verksamhet

Föreningen spelberoende utvecklas och vår målsättning är att vi ska kunna anordna kvalitativa föreläsningar för spel, dataspel och köpberoende samt till anhöriga/närstående till allmänheten och myndigheter. Vi vill också kunna marknadsföra oss på Facebook och i lokaltidningen Helsingborg.

Men allt detta kostar pengar och som ideell förening så är det inte alltid man har ett överskott av denna vara.

Så nu har ni möjlighet att kunna hjälpa föreningen med ett bidrag eller genom att bli stödmedlem.

Vill ni bli stödmedlem då kostar det 50 kronor per år.

Ni kan bli stödmedlem eller lämna bidrag på bankgiro 124-8459 eller Swish 123-5137518

Ska ni bli stödmedlem då ber vi er att skriva in ert namn, adress och telefonnummer

Ska ni lämna ett bidrag så behöver ni inte lämna era uppgifter men vi skulle uppskatta om ni skrev ert namn så vi vet var bidraget kommer ifrån

Med vänlig hälsning

Styrelsen föreningen spelberoende Helsingborg

Grilldag med kul ihop

blommor

Föreningen anordnar en dag med grill och fritidsaktivitet

Vi bjuder på grillat och dricka, vill man ha med sig eget dricka går det bra.

Ta med närmast anhörig/närstående, barn och era husdjur om ni har.

Tidpunkt: Lördagen den 18 juni 2016 klockan 14:00

Vi träffas utanför Sensus och samåker till grillplatsen

Skulle det bli regn då ställer vi in

Sista anmälningsdag den 11 juni 2016 (så vi vet hur mycket vi ska inhandla)

Går bra att anmäla sig till Dragan dragan@ksbh.se eller på gruppmötena

Observera denna grilldag är bara för föreningens medlemmar och gruppdeltagare (beroendegruppen och anhörig/närstående gruppen) samt av styrelsen inbjudna

Alla våra inlägg på vår Facebooksida för er som inte har Facebook

Erika stal 400 000 från sin son – för att spela

Idag hade vi på mötet för anhöriga/närstående besök av Erika Kannenberg som berättade om sin svåra tid. I videon kan ni ta del av hennes historia